• Kurumsal Üyelik Avantajlarý

    Türkiye'de ilk kez Zeplin tarafýndan uygulanan kurumsal üyelik Sistemi personeli yurt içinde yoðun seyahat eden þirketler için ideal bir organizasyondur.

  • Müþteri Hizmetleri 444 01 34

    Zeplin Car Rental olarak bulunduðumuz tüm illerde müþterilerimize en iyi hizmeti vermek kuruluþumuzun temel amacýdýr. Sürdürdüðümüz kaliteli servis imajýmýzý devam ettirebilmenin anahtarýnýn müþterilerimizin memnuniyetinde olduðuna inanýyoruz

  • Size en yakýn bölge ofisi için týklayýn.

    Size en yakýn bölge ofisini öðrenin.

Kampanyalar

.


Kampanyanýn Devamý

TEB PATRON KART ' IN VARSA İLK GÜN ÜCRETSİZ


Kampanyanýn Devamý

Kurumsal Üyelik Sistemi ile Tanıştınız mı?

Kurumların dönemsel araç kiralama ile giderleri düşüyor ve filo yönetilebilirliği artıyor.


Kampanyanýn Devamý

Zeplin Car Kurumsal Üyelik Sistemi

Türkiye'de ilk kez Zeplin tarafýndan uygulanan "Kurumsal Üyelik Sistemi"   personeli yurt içinde yoðun seyahat eden þirketler için ideal bir organizasyondur.

Bu organizasyon ile þirketinizin tüm Türkiye'de;

Dilediðiniz yerde,
Dilediðiniz zaman,
Dilediðiniz araç

personeliniz için hazýr olacaktýr.
Ýþ seyahatlerinde uçak, hýzlý tren gibi toplu taþýma araçlarý kullanýmý neticesi ile kurumunuzun ulaþým masraflarý, zaman kayýplarý minimum seviyeye inecek, kurumunuzun verimliliði maksimum seviyeye ulaþacaktýr.
Þirketinize bu avantajlarý saðlamak için bölgenizdeki ZEPLÝN ofisi ile irtibata geçmeniz yeterli olacaktýr.
Kurumsal Üyelik Hakkýnda

Zeplin Car Bölge Ofisleri

Size en yakýn bölge ofisimizi seçin fýrsatlarý kaçýrmayýn.
Bölge ofisleri haritamýzý inceleyin.