Kurumsal Araç Kiralama Hizmeti | Zeplin Car

Kişisel Verilerin Korunması

 

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Amacı 

Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

 

Zeplin Turizm Taşımacılık Yatırım San. ve Tic. Ltd. Şti. (ZEPLİN)’nin ne tür kişisel veriler topladığını,

ZEPLİN’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

Kişisel verilerin hangi yöntem ve amaçlarla kullanıldığını,

Kişisel Verilerinizin güvenliği konusunda aldığı teknik ve idari önlemleri,

ZEPLİN’in kişisel verilerinizi paylaşabileceği kişi veya kurumları,

Kişisel Verilerinizin saklanma süresini açıklamaktadır.

Kişisel Verileri İşleme Amacı ve Yasal Dayanağı

ZEPLİN, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüğü çerçevesinde ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri, meslek, cinsiyet, iletişim bilgileri, poliçe bilgisi, ödeme bilgileri, sigorta ürünü bilgisi, eğitim, medeni durum, araç plakası vs. gibi bilgileri) sizlerden talep etmektedir.

 

Kişisel veriler; ZEPLİN’in hizmetlerinden daha verimli bir şekilde yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm güvenlik tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

 

Aktarım İzni

ZEPLİN, söz konusu kişisel verilerinizi yalnızca; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili kılınmış olan kamu kurum veya kuruluşları ile yeterli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. Faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız hakkında başvuru formu içerisinde belirtilen araç ve yöntemleri kullanarak bilgi edinebilirsiniz.

 

 

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, ZEPLİN grubuna ait ortak veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. ZEPLİN, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi elde edilme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için başvuru formu içerisinde belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. 

 

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Müşterilerimiz, online olarak web sitelerimiz, mobil uygulamalar üzerinden veya doğrudan Şirketimiz çalışanları ile iletişime geçerek paylaştıkları bilgilerin doğru ve güncel şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Bu anlamda bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili güncellemeleri başvuru formu içerisinde belirtilen yöntem ve araçları kullanarak yapabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 82 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca ilgili yönetmelik hükümlerince silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tedbirler

Kişisel verilerin korunması ZEPLİN için önemli bir konudur. Bu nedenle ZEPLİN, kişisel verilere yetkisiz şekilde yapılan erişim veya bu bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri almaktadır. ZEPLİN kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi veya mobil uygulamalar aracılığıyla ZEPLİN’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. Yine 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri kapsamına giren verilerin dolaşım kontrolü, erişimin loglanması gibi ek güvenlik önlemleri de alınacaktır.

 

ZEPLİN, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin

 

hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. ZEPLİN’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ZEPLİN bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

ZEPLİN, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden siz değerli üye ve müşterilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu