Kurumsal Araç Kiralama Hizmeti | Zeplin Car
Şaft Tüneli Nedir?
Şaft Tüneli Nedir?
Haz / 14 / 2024
527
Quickshift Şanzıman Nedir?
Quickshift Şanzıman Nedir?
Haz / 14 / 2024
491
Motor Bloğu Nedir?
Motor Bloğu Nedir?
Haz / 14 / 2024
482

Katalitik Konvertör Arızası Nedir?

Katalitik konvertör arızası araçlarda egzozdan salınımı gerçekleşen zehirli gazların atmosfere yayılmasına neden olur. Katalizör tıkanması ve ortaya çıkan birtakım arızalar sebebiyle aracın dışarı saldığı gazlar temizlenmez ve çok zararlı bir sonuç yaratır. Egzozdan çıkan gazı dönüştüren ve temizleyen sistem atmosferi koruru ve sera gazı etkisini önler. Katalitik konvektör zaman içinde sorun çıkarabilir.
 

Motorda oluşan yanmanın etkisi ile havayı ve atmosferi tehdit eden gazların ortaya çıkması söz konusu olur. Bu gazların salınımını engelleyen parça olan katalitik konvektör zamanlar tıkanma ve arıza gibi durumlarla karşı karşıya kalır. Arıza durumunda aracın randımanında önemli bir düşüş söz konusu olur.


Katalitik Konvertör Arızalarının Nedenleri


Katalitik konvektör arızası pek çok farklı sebeple ortaya çıkar. Bu sebepler ortaya çıktığında katalizör arızaları kendini gösterir ve araçlar önemli bir güç kaybı yaşar. Öncelikli olarak burada ortaya çıkan belirtiler içerisinde:
 

 • Yağ yakma sorunu,
 • Zengin yakıt karışımı hatası,
 • Fakir yakıt karışımı hatası,
 • Tasarımsal hatalar,
 • Egzoz sisteminde tıkanıklık,
 • Mekanik hasarlar,
 • Sıcaklık şokları önemli arıza nedenleri olarak kendini gösterir.
   

Bu saymış olduğumuz sorunların her biri katalitik konvektör üzerinde önemli bir arıza yapma potansiyeline sahiptir.


Yağ Yapma Sorunu


Sağlıklı araçlarda motor yağı ve yakıtın birbirine karışma ihtimali yoktur. Zamanla hasar görmüş motor parça ve bileşenleri, çoğu zaman yakıt yerine yağın yanmasına neden olabilir. Yağın yanması yağ eksilmesine yol açtığı gibi, aracın performansını olumsuz etkiler ve pek çok sistemin bu şekilde zarar görmesi söz konusu olur. Öncelikli olarak araçta yağın yanmasına neden olan sebepler:
 

 • Yağ kalitesine dikkat etmemek,
 • Aşınmış olan piston halkaları,
 • Yağ basıncının yükselmesi,
 • Contaların aşınması olarak gösterilebilir.
   

Bu saymış olduğumuz sebepler ortaya çıktığında motor yağının yakıtla karışması ve yanması söz konusu olur. Egzozdan çıkan siyah duman ve aracın performans düşüşü bu konuda sürücüleri uyarır. Elbette randımanlı çalışan bir araçta yağ ve yakıt asla karışmaz. Böylece araç performansını korumak daha mümkün olur.


Zengin Yakıt Karışımı Hatası


Araçların motora yeteri derecede yakıt göndermesi, bununla beraber havanın da yeterli derecede olması gerekir. Hem hava hem de yakıt oranının belli bir seviyede olması gerekir. PO172 olarak adlandırılan zengin yakıt karışımı hatası, aracın sağlıklı çalışmasını engeller ve güvenli ulaşımına zarar verir. İstenen seviyede bulunmayan hava ve yakıt sebebiyle aracın çalışmasında beklenen randıman oluşmaz. Hava ve yakıt oranının normal seviyede olması bu sorunun giderilmesinde önemli bir sonuç yaratır.


Fakir Yakıt Karışımı Hatası


Fakir yakıt karışımı araçlarda çoğu zaman görülen olumsuz durumlardan biridir. Araçların yanma odasına yeterli derecede hava ve yakıt ulaşması gerekir. Eğer istenen seviyede yakıt ulaşmıyorsa, bu kez aracın çalışmasını olumsuz etkileyen durumlar kendini gösterir. Yeterli derecede yakıt gelmeyen durumlarda oksijen sensörü arızalanmış olabilir. ECU’ye yanlış olarak bilgi gönderilmesi, yine bu problemin ortaya çıkış nedenleri arasında yer alır.


Tasarımsal Hatalar


Katalitik konvektör arızalarının pek çok sebebi vardır. Bu sebeplerden biri de tasarımsal hatalar olarak kendini gösterir. Yapı ve şekil itibariyle bu sistemin randımanlı olarak çalışması gerekir. Düzenli bir tesisat ve altyapı, egzoz sisteminin daha verimliliğine katkı sağlar. Tasarım esnasında yapılan bir hata üretime de yansır. Böylelikle katalitik konvektör çalışmalarında önemli bir sorun ortaya çıkar.


Katalizör Arızası Belirtileri


Katalizör arızalandığı zaman bir takım belirtiler kendini gösterir. Bu belirtiler arızaların hemen anlaşılmasına ve giderilmesine büyük katkı sağlar. Katalitik konvektör üzerinde ortaya çıkan arızalar içerisinde:
 

 • Araç egzozundan gelen rahatsız edici ve koyu duman,
 • Aracın egzozundan kükürt kokusu gelmesi,
 • Aracın alt kısmında tıkırtı benzeri seslerin ortaya çıkması,
 • Araçta görülen performans düşüklüğü,
 • Yakıt tüketiminde yaşanan artış,
 • Aracın alt kısmının aşırı ısınması yer alır.
   

Bu belirtiler ortaya çıktığı zaman direkt olarak akla katalizör arızalarının gelmesi gerekir. Arızaların giderilmesi ve bir takım tedbirlerin zamanında alınması sayesinde araç performansı istenen seviyeye ulaşacaktır.


Motor Performansında Düşüş


Katalizör arızalarına bağlı olarak araçların motor performansında düşüş gözlenir. Aracın motoru ve buna bağlı olarak egzoz sisteminin sorunsuz olarak çalışması gerekir. Katalizör başta olmak üzere bazı parça ve sistemlerde tıkanıklıklar meydana gelmesi motorun randımanlı şekilde çalışmasını önler. Motordan çıkan gazların düzenli ve sorunsuz şekilde dışarı atılması gerekir. Bu esnada temizleme görevi üstlenen katalizör bazı durumlarda tıkalı olabilir veya arızalı konumda bulunabilir. Arıza veya tıkanıklık sebebiyle motorun düzenli çalışmasında bir takım sorunlar ortaya çıkar. İster istemez motor performansı düşer ve araç randımanında önemli bir kayıp gözlemlenir.


Araçtan Gelen Tıkırtı Sesi


Katalizör arızası belirtileri genelde duruma aşina olan sürücülerin kolayca anlayabileceği durumlardır. Katalitik konvektöre bağlı olarak araçlardan tıkırtı sesi gelebilir. Tıkanma ve arıza belirtisi olan bu tıkırtı sesi sürücüleri uyaran önemli belirtilerden biridir. Egzoz sistemi ve aracın alt kısmında ortaya çıkan sorunlarda, genellikle sesler tıkırtı şeklinde gelir. Araç çalıştığı anda sürücülerin birazcık dikkat göstermesi, bu tip sorunların çabucak anlaşılmasına yardımcı olur. Sorunlar hızlı bir şekilde anlaşılacak olursa gidermek de o kadar kolay olacaktır.


Motor Performansında Düşüş


Katalitik konvertör arızası pek çok yönden sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Motor performansında düşüşün temel sebepleri arasında yanma odasına yeterli yakıt ve oksijen gelmemesi değerlendirilebilir. Bununla birlikte yakıt performansı motor gücündeki kayıplar ve motor arızaları yine bu konuda bir takım belirtiler olarak kendini gösterir. Katalizör arızaları yine motor performansını olumsuz etkileyen durumlardan biridir. Eğer motor performansında hiç beklenmedik şekilde bir düşüş yaşanıyorsa, katalizör sorunları mutlaka dikkate alınmalıdır.


Çürük Benzeri Kükürt Kokusu


Katalizör arıza belirtileri içerisinde araçtan gelen kükürt kokusu her zaman insanlarla dikkatini çekmelidir. Özellikle çürük benzeri ortaya çıkan bu tür kokular, tıkanıklık ve arızanın önemli belirtilerinden biridir. Diğer farklı kokulardan kükürt kokusunu ayırmak elbette çok kolaydır. Genel olarak aracına aşina olan sürücüler bu tip bir konuda kokuyu hemen fark eder ve bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Arıza giderme noktasında bu tür kokular her zaman dikkate almak gerekir.

 

Katalizör Arızası Belirtileri


Aracın Alt Bölümünde Aşırı Isınma


Katalitik konvertör arızası durumlarından biri de aracın alt bölümünde ortaya çıkan aşırı ısınmadır. Bu tür ısınmalar genellikle aracın alt kısmında bir sorun olduğuna işaret eder. Katalizör tıkanması, katalizör arızaları ve benzer sorunlar bu tür ısınmaların temel sebeplerinden biri olarak kendini gösterir.


Katalizör Arızası Motora Zarar Verir Mi?


Katalizör arızası motora zarar verir mi sorusuna verilecek cevap evet olacaktır. Katalitik konvektör çalışmadığı durumlarda motorun ister istemez zarar alması söz konusu olabilir. Motorda oluşan hasarlar aracın çalışmasının önüne geçebilir. Katalizör çalışmadığında araç motorunun daha fazla yakıt tükettiği bilinir. Randıman düşüşü söz konusu olduğu gibi, artan yakıt sarfiyatı sürücüler için önemli bir sıkıntının göstergesi olur. Hem araca hem de motora zarar veren bu durumun önüne geçebilmek için katalizör arızalarının bir an önce giderilmesi gerekir.


Katalitik Konvektör Arızalı Araç Muayeneden Geçer Mi?


Araç muayene süreçlerinde en önemli konulardan biri sürüm ölçülerinin belli standartlarda olmasıdır. Katalitik konvektör zaten bu amaçla geliştirilmiş önemli bir koruma sistemidir. Atmosferde sera gazlarının olumsuz etkisi bilinirken, bu etkiyi ortadan kaldırmak adına katalizör kullanılmaya başlanmıştır. Her iki yılda bir gerçekleşen araç muayene süreçlerinde gerekli ölçüm ve kontroller yapılır. Araçlarda katalizör tıkanma sorunu varsa o araç muayeneden geçemez. Emisyon ölçümleri ile bu konuda sonuca ulaşılır.